Det internationale Håndalfabet

Nogen vil måske undre sig over hvorfor jeg har lagt "Det internationale Håndalfabet" ind på min hjemmeside. Det har sin begrundelse.

For en del år siden  kom jeg en dag til at stå i en situation i et stormagasin, hvor en  en døv dame behøvede hjælp til en ganske dagligdags  ting, og jeg var ikke i stand til at hjælpe, men måtte trække på skuldrene og gå videre. Jeg forsøgte først at kommunikere med hende med almindelig
gestikuleren, o.s.v, men det endte med et opgivende smil fra os begge.
Efter dette intermezzo slog det pludselig ned i mig at det egentlig var mig som var den handikappede  i denne situation, og ikke den døve dame,  det  var nok lidt lidt  beskæmmende  at jeg ikke kunne tale med en dansk dame, hun talte jo mit eget sprog, blot ved hjælp af tegn.

Dagene derefter  kunne jeg ikke få ud af hovedet at jeg havde været ret ivrig efter at lære fremmede  sprog, og komme til at mestre blot eet af dem nogenlunde, men at jeg aldrig havde skænket en tanke at jeg en dag ville stå overfor en døv, og ikke havde lært blot lidt af de døves  sprog  !

Dette være ikke sagt for at agitere for at man skal  lære de døves  tegnsprog, ligeså lidt som man skal eller behøver at lære fransk , tysk, spansk eller et hvilket som helst andet sprog end det danske, med mindre ens arbejde eller "hjemsted" på  jordkloden kræver det. Det faldt mig bare ind at fortælle om hvorledes jeg selv lærte det. Jeg besluttede mig for at tage et kursus i Tegnsprog !

Det foregik på Døves Center for Total-Kommunikation. Kurset var meget interessant. Det bestod blandt andet  i teoretisk indføring i total kommunikation, mundaflæsning og mund-håndsystem, håndalfabet samt tegnsprog. Kurset bød også på praktiske øvelser, som gestus, naturlige tegn, kropssprog og pantomime, samt kombination af tegn og tale.Endvidere foredrag på tegnsprog og tegnsprogsforskning, alt i alt både belærende og morsomt.

Den dag jeg forlod skolen med mit eksamensbevis i hånden, vidste jeg ikke om jeg nogen sinde ville få brug for dette sprog, men lad mig tilføje, at det har jeg faktisk haft. Og til "afslutnings-ballet" hvor vi var lige mange døve og hørende havde vi det rigtig festligt sjovt og hyggeligt, ingen problemer med at tale med de døve omkring mig, så  jeg følte at her havde jeg lært noget som var til gavn for mig selv også. Og nu fik jeg lyst til at dele noget af det med andre.

Naturligvis kan jeg ikke her indlægge hele tegnsproget, som består af over 3000 tegn, men alfabetet kan jeg da vise, og håbe at en og anden vil finde det værd at lære sig.

For eventuelt interesserede kan jeg henvise til bøger og steder på nettet vedrørende tegnsprog.

Den bedste bog om emnet er efter min mening :  Dansk Tegn Ordbog---udgivet af Danske døves Landsforbund.

Internet-steder :   www.deafhome.com      www.cfd.dk

Klik på logoet for at se "Det internationale Håndalfabet"

Tilbage til toppen